Over Lions Club ‘s-Hertogenbosch Bastion

Streamer_HPDe Bossche Haringparty wordt georganiseerd door Lions Club ’s-Hertogenbosch Bastion. Deze serviceclub bestaat uit een diverse groep van 30 mannen en vrouwen, die wonen of werken in ’s-Hertogenbosch. Gezamenlijk zetten zij zich in voor een betere Bossche samenleving.

Lions Club ’s-Hertogenbosch Bastion maakt onderdeel uit van Lions International. Zij vormen een internationale charitatieve club waarvan de leden op vriendschappelijke basis samenwerken, dus zonder politieke, godsdienstige of beroepsmatige verbondenheid. Op vrijwillige basis ontplooien de leden initiatieven voor een betere samenleving. Wereldwijd telt de organisatie bijna 1,35 miljoen leden, waarmee ze ’s werelds grootste serviceorganisatie is. 192 landen tellen tezamen ruim 46.000 clubs. Voor personen in de leeftijdscategorie van 20 tot 35 jaar zijn er de Leo Clubs.

Het internationale motto bij die activiteiten luidt “We serve”. Vanuit die gedachte dragen Lions oplossingen aan voor problemen in de samenleving. Het gaat dan bijvoorbeeld om het realiseren van medische voorzieningen voor blinden, het terugdringen van diabetes, of het ondersteunen van scholen en ziekenhuizen.

Nederlandse Lions richten zich vaak op het creëren van mogelijkheden voor kansarme kinderen, het organiseren en begeleiden van vakanties voor zieken en gehandicapten, financiële ondersteuning van Cliniclowns, de Zonnebloem, VillaPardoes, Ronald Mc Donald huizen en vele ander initiatieven.