Goed doel

2021

Kinderen op 1 bij scholieren en studenten
4 ever Digiclever
. Met de opbrengst van de Bossche Haringparty 2019 kochten we 228 Chromebooks met toebehoren voor digitaal onderwijs voor honderden basisschoolkinderen van Brede Bossche Scholen. Vaak kwetsbare kinderen met een leerachterstand, die het afgelopen jaar groeide door corona. Juist in deze periode is er alle reden om deze kinderen opnieuw te steunen!

Daarom gaat de opbrengst van de Bossche Haringparty Online naar de Kennisclub. Enthousiaste en getalenteerde leerlingen van het Sint-Janslyceum spijkeren volgend schooljaar kinderen bij uit groep 6, 7 en 8 van onder meer Brede Bossche Scholen. Geen vrijblijvend klusje, maar een volwaardige bijbaan met dito verdiensten. De scholieren worden daarbij gecoacht door pabostudenten van Fontys Hogeschool. Zo wordt iedereen wijzer: basisschoolleerlingen krijgen de kans die ze verdienen. Scholieren van het Sint-Jans lopen warm voor het onderwijs. En pabostudenten ontwikkelen hun talent als coach.

2020

In 2019 steunden we digitaal onderwijs in kansarme Bossche buurten. Deze ondersteuning zetten we door. Na de levering van 45 Chromebooks aan basisschool de Duizendpoot en ’t Boschveld, willen we ook de andere vijf brede Bossche scholen voorzien van bij elkaar 130 Chromebooks. Dankzij subsidie van de gemeente, bijdragen van leveranciers en een aanvulling van de Lions zelf gaat dit lukken.

We zijn trots dat we samen met bedrijven en partners kansarme kinderen in de stad blijvend toegang kunnen geven tot digitaal onderwijs.

Hiernaast inventariseren we nieuwe projecten voor kansarme kinderen in de stad.

2019

We haalden we een recordopbrengst op van €22.000 voor twee goede doelen:

Tijdens Den Bosch Data Week 2019 in oktober deden Acer en Brand Loyalty een extra duit in het zakje voor Chromebooks. Samen met de opbrengst van de haringparty was er genoeg geld voor Chromebooks voor een hele klas op niet één, maar twee basisscholen. Naast de Duizendpoot werd dit Kindcentrum ’t Boschveld uit ’s-Hertogenbosch West. Veel leerlingen van beide scholen groeien op in een achterstandsituatie. Zij krijgen thuis nauwelijks digitale vaardigheden mee. Dankzij de Chromebooks krijgen deze kinderen een goede start in een digitale samenleving. Met dank aan alle sponsoren en deelnemers aan de veilingwand!

2018

In 2018 ging er € 18.600 naar de GefeliciflapstaartBox. Ieder kind verdient een verjaardagsfeestje! Onder dit motto geeft de Gefeliciflapstaartbox kinderen die onder de armoedegrens leven, een box met alles wat je nodig hebt voor een cool kinderfeestje. Zo doet de stichting de kinderen een enorm plezier en helpt zij het taboe rond armoede weg te nemen en de schaamte te verlagen. Met de opbrengst van De Bossche HaringParty 2018 krijgen honderden arme kinderen een geweldige verjaardag. Ieder jaar weer.

2017

In 2017 ging er € 16.111 naar de Stichting Bijzonder Gewoon. Deze stichting begeleidt bij het creëren van bijbaantjes voor kinderen met een beperking. Zo kunnen deze bijzondere kinderen gewoon meedoen in de samenleving.

NSGK

Logo NSGKEen samenleving waarin kinderen en jongeren met en zonder handicap vanzelfsprekend sámen leven – dat is het ideaal van de NSGK, de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind. In 2017 en 2018 verhoogde de NSGK de opbrengst van De Bossche HaringParty met 50%.

Klik hier